Linkterary.cat

Una de les parts més importants de tot projecte literari és la seva promoció.

Cada cop és més habitual que les editorials i els autors pensin en Internet com un canal principal per a la prom

oció de les seves obres. Però la desconeixença del mitjà i, sobretot, la dedicació i la feina inherents en tota campanya online fan que aquesta tasca acabi sent feixuga, poc gratificant i, per desgràcia, repetitiva. Amb això, el màrqueting literari és degradat a un segon pla i l’obra passa desapercebuda.

final colors 1.2

Linkterary és un projecte nascut de la necessitat i la dificultat de donar a conèixer una obra literària a les xarxes socials. Destinat tan per a editorials com per a autors i autores, la voluntat d’aquest servei literari 2.0 és la d’establir l’enllaç definitiu entre les xarxes socials i la literatura, facilitant així el procés de promoció d’una obra mitjançant campanyes originals, diferencials i creatives.

 

Descobreix tot el que Linkterary pot fer per a tu!